IQA KWALITEITSLABEL

Het IQA label staat voor een kwaliteitscertificaat inzake opleidingen en attestering van beroepsbekwaamheid en veiligheid op het werk. Gecertificeerde kandidaten zijn geslaagd in theoretische en praktische toetsingen conform de kwalificatiestandaarden van het IQA Register. Iedere werknemer / werkgever kan dit register raadplegen om de echtheid en juistheid van het certificaat te controleren.
U kan dit terugvinden op www.iqa-register.eu

De certificaten rond risicovolle taken en andere veiligheidsfuncties zijn conform de Belgische wetgeving en Europese richtlijnen en normeringen. Deze certificaten zijn geldig in alle landen van de Europese gemeenschap.

De commissie werkt met het Europees Agentschap voor Welzijn en Veiligheid op het Werk en de Europese stichting voor verbetering van leef- en werkomstandigheden, om  informatie te verspreiden, begeleiding aan te bieden alsook promotie van betere werkomstandigheden.

Wettelijke status : Directive 89/391/EEC inzake maatregelen ter verbetering van welzijn op het werk :

  • Moedigt de initiatieven aan inzake verbetering van gezondheid, veiligheid en welzijn op het werk in alle sectoren, zowel publiek, als privaat.
  • Promoveert de rechten van de werknemer om voorstellen te doen rond veiligheid en gezondheid, om de bevoegde autoriteiten te raadplegen en het werk te stoppen bij gevaarlijke omstandigheden.  
  • Onderzoekt hoe werknemers adequaat te beschermen en te verzekeren dat ze in gezonde en veilige omstandigheden het werk kunnen beëindigen.