ORGANISATIE

De hoofdzetel van de organisatie is gevestigd in Brussel. De Voorzitter is de heer Baudouin de Valensart.

QA Group - Statutaire doelstellingen

  • De ontwikkeling van kwaliteitsvolle initiatieven rond arbeidsveiligheid, proactieve maatregelen en continue verbeteren;
  • Meewerken aan verbetering vertrekkende uit risico-inventarisatie in de bedrijven, evaluatie, bijhorende assistentie en ondersteuning op werven;
  • Ontwikkelen en implementeren van een kwaliteitscertificatiesysteem voor ondernemingen
  • Het creëren van meer arbeidskansen, ook voor lager geschoolden
  • Werkgevers en werknemers bewust maken rond thema’s inzake veiligheid, welzijn en gezondheid en dit door middel van informatiesessies of vorming; sensibiliseren van bedrijven voor het aanwerven van geschoolde werkkrachten
  • Organisatie van ergonomische studies en advies, ter verbetering van werkomstandigheden en omgeving


Onze dienstverlening bestaat uit de kernactiviteiten:

  • Advisering en begeleiding bij audits en certificeringstrajecten;
  • Auditen en controle systemen;
  • Trainingen certificeren inzake veiligheid en welzijn (op maat van uw onderneming of instelling) en dit i.s.m. erkende opleidingspartners (vb. ERGOTEAM Bvba)
  • Management diensten en ondersteuning in veiligheidsprocessen en toezicht en rekrutering van nieuwe arbeidskrachten

Bijkomende informatie en vragen : info@iqa-register.eu